Stöd Oss Facebook

Vi räddade Västerås flygplats!

Den 10 mars 2020 kommunicerade några politiker ut att de ville lägga ned Västerås flygplats. Det ville inte folket. Tillsammans reste vi oss upp och gick man ur huse. Västerås fick sin första folkomröstning någonsin och flygplatsen räddades, för oss och för framtida generationer. 


Tack alla ni som bidrog – detta gjorde vi tillsammans!

HUR FUNGERAR AMBULANSFLYGET? LIVE!

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på ambulansflyget. Därför sydde vi ihop en LIVE-sändning där publiken fick ställa frågor som du nu kan se i efterhand. Ambulanspiloten Johan Enér samt överläkaren i flygtjänst Kolja Gilli om ambulansflyget, utmaningarna och hur det egentligen fungerar, och vi får börja med att höra en dramatisk historia.

Läs mer om ambulansflyget här


Vad är viktigt för dig?

Ambulansflyg

I genomsnitt sker mellan en och två ambulans/medicinflygningar per vecka till eller från Västerås flygplats. Med dessa flygningar transporteras till exempel organ och patienter, men även läkarteam och specialutrustning.

Det är i många fall viktigt att hålla nere tiden mellan sjukhusen då detta minskar risken för komplikationer. Skulle man istället använda till exempel Arlanda så ökas båda transporttiden, och samtidigt skulle man tvingas använda sig av vägambulanser i högre utsträckning vilket tar av en redan hårt belastad vägambulanskapacitet.

En färsk riskanalys av region Västmanland visar på nackdelarna vid en nedläggning.

Ekonomin


Information

Intervjuer med aktörer som är verksamma på flygplatsen, debattartiklar och inlägg om flygplatsens betydelse för samhället och företagen.

Ta reda på mer