Stöd Oss Facebook

Om folkomröstningen

Då tre partier ur den styrande majoriteten meddelade under våren 2020 att man vill avveckla verksamheten som bedrivs av  flygplatsbolaget Nya Västerås Flygplats AB startades en rörelse att stoppa nedläggningen. 
 
I september lämnade Folkinitiativet för flygplatsens framtid in namninsamlingen till Västerås Stad. Tillsammans hade vi samlat in 15 395 stycken namnunderskrifter och frågan om en folkomröstning väcktes i kommunfullmäktige.
 
Detta resulterade i att vi stod inför Västerås första folkomröstning. Söndagen den 21 mars 2021 hölls folkomröstningen där västeråsarna fick ta ställning till frågan:
- Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget Nya Västerås flygplats AB? Ja/Nej
Över 78% röstade Nej till nedläggning och politikerna valde att följa resultatet. 

Det exakta resultatet finner du på Västerås Stads hemsida:

Corona-vänlig röstning

Hur sker röstningen Coronasäkert så att det till exempel går att hålla avstånd när jag röstar?

Västerås stad är måna om att folkomröstningen ska kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt och följer Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19.

För att undvika att eventuellt bli smittad uppmanar Västerås stad dig som tillhör en riskgrupp att budrösta. Budröstningsmaterial kan hämtas i stadshusets reception samt alla vallokaler och lokaler för förtidsröstning under hela förtidsröstningsperioden.

Även om du känner dig frisk bör du på uppmaning av Folkhälsomyndigheten inte använda dig av kollektivtrafiken, i detta fall till och från din vallokal/förtidsröstningslokal. Har du symtom som kan bero på covid-19 stanna hemma.

Mer information finns bland annat på Västerås Stads hemsida:
Västerås stad folkomröstningen